UPDATE CORONA

Allen,

In het verdere belang en met het nodige respect voor ieders gezondheid hebben wij als bestuur van VK Tielrode besloten om alle aktiviteiten op de club voor onbepaalde duur stop te zetten. Dit is een preventieve maatregel die wij nemen in het belang van eenieders gezondheid. Wij gaan het lot niet tarten en afwachten tot wanneer er iemand Covid-19 positief test om verdere maatregelen te nemen. Daarom nemen wij nu reeds als bestuur onze verantwoordelijkheid op, door onmiddelijk preventief alle activiteiten stop te zetten en de club in lockdown te brengen.

Dwz dat alle trainingen (jeugd & seniors),alle oefenwedstrijden(zowel thuis al uit),alle deelnames aan jeugdtornooien,alle vergaderingen of overlegmomenten met T&A , Bestuur , Supportersclub die gepland waren, tijdelijk “on hold” worden geplaatst tot nader bericht. Wij zullen als hoofdbestuur (Van Puyvelde Wim – Voorzitter, Maes Jurgen – Sportief Verantwoordelijke, Hooftman Gert – Lid Hoofdbestuur + Tornooi Verantwoordelijke) de situatie van week tot week evaluëren om te zien hoe en wanneer we op een te verantwoorde manier onze geliefkoosde hobby terug kunnen hervatten.

Dit lijkt ons de meest logische beslissing gezien de stijgende trend van de Covid-19 cijfers en de bijkomende maatregelen die de regering en de lokale overheid heeft vast gelegd zoals oa: de aangepaste bubbels,enz… We betreuren ten zeerste de laksheid en het onverantwoord gedrag van de KBVB/ Voetbal Vlaanderen die in dit Covid-19-tijdperk geen oog hebben voor ploegen die op een lager niveau aktief zijn en hiermee de gezondheid van hun leden,vrijwilligers en supporters op het spel zet. Hierdoor moet men hopen op voldoende verantwoordelijkheidszin van clubbesturen om deze beslissing te nemen door de clubs en hun entourage tegen zichzelf in bescherming te nemen. Men moet zich openlijk en luidop de vraag durven stellen, is 90 min. voetbal een gezondheidsrisico en in het allerslechtste geval een mensenleven waard…en dit in de wetenschap dat men deze beslissing zelf in de hand heeft…

Voor verdere vragen of info: Jurgen Maes – 0485.45.91.80 of jurgenmaes70@gmail.com

Hou het allen gezond !

Met gezonde sportieve groeten,

Het bestuur VK Tielrode