Clubregels


1. Deelname aan de stage.

2. Verplichte aanwezigheid bij uitbetaling (variabel van week 1 t.e.m. week 3 voor de voorgaande maand). Bij afwezigheid zullen de gelden worden bijgehouden tot de volgende uitbetaling. Gelden worden nooit meegegeven met andere spelers.

3. Tijdens de maandelijkse uitbetalingen verzorgen de spelers een maaltijd (te bepalen door de spelersraad).

4. Boete € 10 voor wangedrag

· Kledij niet in orde

· Niet verwittigd afwezigheid training voor 17h

· Te laat aanwezig voor training en/of wedstrijd

· GSM niet uit 1,5 h voor de wedstrijd

· Identiteitskaart vergeten

· Rechtstreekse verplaatsing zonder overleg met T1

· Geen bezoek aan lokaal na een uitwedstrijd (gedurende min. 45 min aanwezig)

· Niet doorgeven van een blessure binnen 24h na voorval

· Schoenen afwassen in de douche

· Sanitaire stop tijdens training

· Nog pot betalen

· Na de wedstrijd niet min 1h aanwezig in de kantine

· Niet aanwezig aan tafel tijdens het eten na de wedstrijd

· Geen hand bij wissel

· Geen hand aan bestuur, technische staf en kantinemedewerkers bij aankomst en vertrek op de club

· Ontoelaatbaar gedrag t.o.v. collega spelers, technische staf, supporters, bestuur en/of tegenpartij. Extra sanctie te bepalen door het clubbestuur is mogelijk.

· Clubweigering (bvb niet mee willen gaan eten,…)

· Niet of slecht kuisen van de cabines na trainingen en wedstrijden.

· Niet respecteren van het rook-, alcohol- en drugsbeleid.

· Verlies of schade aan kledingstuk door er onvoldoende zorg voor te dragen.

· Verliezen trainingsbal

5. Boete € 25 voor wangedrag

· Onnodige gele en rode kaarten (natrappen, …)

· Verliezen trainingsbal

6. Verplichte aanwezigheid bij wedstrijden waarvoor de speler is geselecteerd.€ 50 boete bij weigering deelname of onwettige afwezigheid. Werk en studies zijn prioritair maar T1 dient 4h voor aanvang van de wedstrijd de wettige afwezigheden te noteren. Te laat informeren is onwettig afwezig.

7. Schade toebrengen aan eigendommen van de club boete € 100 excl. herstellingskosten

8. Bij ieder VKT-event is er steeds een afvaardiging van minimaal 5 seniors verplicht aanwezig.

9. De spelersraad zal vóór het begin van de competitie worden bepaald door de spelers.

10. Bij 3 footlunches zal er gratis een maaltijd voorzien worden voor spelers en technische staf.

11. Verwacht peterschap van een jeugdploeg. Iedere peter is verplicht 2 keer per seizoen aanwezig te zijn bij zijn jeugdploeg. Boete 50 € per peter bij niet naleving.

12. Iedere speler betaalt na een wedstrijd € 5 voor de spelerspot. Beheer door de kapitein van de ploeg.

13. Spelers en technische staf gaan, na iedere uitwedstrijd, mee naar vooraf bepaalde locatie (café sponsor) om bv. boterhammen te eten. Tijdig aanwezig zijn in café ttz max. 1,5 h na de wedstrijd en verplicht aanwezig gedurende min 30 min.

14. Iedere speler begroet zijn collega, technische staf en bestuur voor en na de wedstrijd.

15. Respecteer elkaar en wees een team op en naast het veld.

16. Verplicht helpende hand op klusjesdagen en tornooi.